Refinansowanie pod zastaw pojazdu   do 50 tys.

na 60 m-cy  .

·         Wiek pojazdu do 20 lat

·         Na  udokumentowane dochody osób fizycznych, emerytów i rencistów

·         Dla Rolników 

·         Dla spółek i dział. gospodarczej

·         Pod kontrakt

·         Pod cesje  praw z  polisy AC 

·         Pod  przewłaszczenie częściowe na pojeździe

·         Pod  weksel, poręczenie firmowe i osobowe

Szczegółowe informacje i sprzedaż  tego finansowania

Tel . 600 805 867  czynny od 9-21 pn-  sob.