. 

Kredyty dla Firm pod zamówienia  publiczne 

Oferujemy !

Kredyty  dla Firm wygrywających przetargi na wykonanie inwestycji biznesowych dla :
Jednostek Samorządu Terytorialnego i Skarbu Państwa takich jak :
- Gmina,
- Powiat
- Zarządy miejskie
- Szpitale.
- Domy pomocy społecznej
- Jedn. oświatowo – kulturalne, uniwersytety , biblioteki, GOK.
- Leśnictwa i Nadleśnictwa … itp.


Kredytobiorcy to :
- Osoby prowadzące działalność gospodarczą,
- Spółki osobowe i prawa handlowego

 
Udzielany
- do 70% aktualnej wartości kontraktu /umowy
- od 50 tys. netto - oprocentowanie zmienne 
Procedury uproszczone - umowa/ kontrakt , dokumenty rej. Firmy .

Więcej szczegółów pod  Tel.  600 805 867