Gotówka i konsolidacja                                                                                      b/p/oc/z.c/con/

Kwota 

·         od 500 zł  do 150 tys.

Okres kredytowania

·         od 6 m-cy do 150 m-cy

Liczba wnioskodawców

·         1 lub 2

Zabezpieczenia

·         Niewymagane  do 100 tys. zł

·         ponad  100tys.  zł - 1 poręczyciel

Konsolidacja

·         maks. 6 kredytów

Specyfikacja klienta :

  • Pracownicy tzw „budżetówki“ i  jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • Profesjonaliści i  inne zawody  

Min. dochody 840 zł. netto

Źródło dochodu

·         Umowa o  pracę – min. okres zatr. na umowę o pracę wynosi - 3 miesiące

·         Emerytura

·         Spółdzielcza umowa o pracę

·         Emerytura/świadczenie przedemerytalne

·         Renta

·         Działalność gospodarcza

·         Działalność rolna

·         Umowy cywilno-prawne

·         Umowa/kontrakt marynarski

·         Najem/dzierżawa

Wiek   80/70lat  z okresem kredytowania . Zgoda współmałżonka -  powyżej  15 tys. zł 

Więcej szczegółów  pod Tel. 600 805 867