Factoring


Szanowny Przedsiębiorco  !

 • Kontrahenci nie płacą Ci zobowiązań  w terminie ?
 • Nie możesz  na czas  regulować swoich zobowiązań  finansowych  z powodu   nieterminowo  spływających płatności   od  kontrahentów ?
 • Szukasz sposobu na wzmocnicie  płynności finansowej ?
 • Chcesz zwiększyć  sprzedaż  i pozyskać środki  na finansowanie inwestycji i środków trwałych
 • Chcesz poprawić zdolność kredytową firmy

Odkryj nową formę finansowania bieżącej działalności Twojej Firmy

Ponieważ  Factoring  :

 • Zwiększa płynność finansową Firmy dzięki skróceniu spływu należności za wystawione faktury nawet  do kliku dni
 • Poprawia terminowość regulowania należności od dłużników i własnych zobowiązań  
 • Umożliwia firmom planowanie przepływów finansowych, poprzez  zamianę  należności na gotówkę
 • Zapewnia bieżącą informację o stanie wierzytelności Firmy
 • Generuje wzrost obrotów handlowych bez angażowania dodatkowych środków finansowych
 • Pomaga w  zdobyciu  przewagi konkurencyjnej,  poprzez  proponowanie  dłuższych terminów płatności dla swoich dłużników i nowych  Dostawców
 • Zmniejsza  zapotrzebowania na inne formy kredytu
 • Redukuje  kosztów własne z monitorowania  spływu należności
 • Poprawia wskaźniki  finansowe  Firmy i strukturę bilansu

FAKTORING   polecany jest dla firm,  które :

 • Prowadzą działalność w oparciu o stałe kontrakty handlowe z dłużnikami;
 • Są  zainteresowane   planowaniem działalności finansowej i płynności gotówkowej
 • Chcą na poprawić  relację kapitałów własnych do obcych  wskaźnikiem płynności  i skróceniem cyklu spływu należności;
 • Posiadają ograniczony  kapitał własny  i wykorzystane  bieżące  linie kredytowe  
 • Realizują  ekspansywną strategię sprzedaży poprzez stosowanie długich terminów płatności
 • Posiadają wysoki poziom należności
 • Uzyskują rabaty cenowe u Dostawców
 • Chcą mieć  szybki dostęp do środków pieniężnych

Faktoring  -  błyskawiczny  sposób  zamiany faktur na gotówkę z odroczonym terminem płatności

Przekonaj się o zaletach  factoringu :

 • Zadzwoń, już dziś  Tel. 600 805 867
 • Napisz    e-mail: kredyty@liczba .com 
 • Czekamy  na  maile i telefony z całej  Polski